Polityka prywatności oraz cookies - Targi Beauty Wrocław

Polityka prywatności oraz cookies

Administrator Serwis Expoevents Anna Gadecka (dalej “Serwis”) przykłada szczególną uwagę do ochrony prywatności użytkowników, odwiedzających Serwis. Pragniemy zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa. Poniżej znajdują się informacje na temat polityki prywatności, wykorzystywanych danych oraz informacje na temat tego, czym są pliki cookies.

  1. Administrator danych przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
  2. Dane, w tym dane osobowe, pozyskane dzięki dostępnym w Serwisie formularzom, związane są ze świadczeniem usługi za pośrednictwem Serwisu. Administrator przetwarza je w sposób określony w regulaminie Serwisu dostępnym pod adresem www.targibeautywroclaw.pl Zanonimizowane dane zbiorcze Administrator może wykorzystywać do tworzenia własnych analiz i raportów (także publicznie dostępnych).
  3. Dane Użytkownika będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż to jest konieczne w związku z korzystaniem z Serwisu oraz do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń wynikających z umowy o korzystanie z Serwisu. Następnie dane zostaną usunięte z Bazy prowadzonej przez Administratora. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia, zwracając się w tym celu do Administratora w formie mailowej biuro@beautywroclaw.pl lub na piśmie.
  4. Administratorem danych osobowych jest Expoevents Anna Gadecka z siedzibą w Kiełczowie (kod pocztowy 55-093), ul Akacjowa 21 c, NIP: 9840173658

Czym są pliki cookies?

Na naszej stronie dostępnej pod adresem : ww.targibeautywroclaw.pl wykorzystujemy pliki cookies.

Plikami cookies, inaczej zwanymi po prostu ciasteczkami, określamy dane informatyczne, najczęściej mające postać krótkich plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Przykładem urządzenia końcowego Użytkownika jest komputer stacjonarny albo laptop lub inne urządzenie przenośne np. smartfon, tablet.

Pliki cookies zawierają w szczególności informacje o stronach/podstronach internetowych naszego Serwisu, które odwiedził Użytkownik, czas ich przechowywania w urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer. Te informacje pozwalają naszemu Serwisowi i nam jako jego Administratorowi, zapamiętywać preferencje Użytkownika i dostosowywać Serwis do jego indywidualnych potrzeb.

Co ważne, Serwis nie zbiera i nie przechowuje w sposób automatyczny żadnych danych informatycznych umożliwiających identyfikację Użytkownika, poza danymi zawartymi w cookies.

Możesz zarządzać plikami cookies stosowanymi na naszym Serwisie. Wystarczy dokonać odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej. W szczególności Użytkownik może usunąć pliki cookies, wcześniej zapisane przez nasz Serwis w jego urządzeniu końcowym za pomocą odpowiednich ustawień swojej przeglądarki internetowej.